Genieten van het platteland per E-scooter

Colofon

Het Brabantse platteland krijgt een impuls via de uitvoering van honderden projecten door heel Brabant. Zo worden wandel- en fietsroutes aangelegd of vernieuwd om de recreatie te stimuleren. Evenzo zijn er projecten gericht op ontwikkeling van natuur, landbouw of cultuurhistorie.

Solbike is een Brabants plattelandsontikkelingsproject, gericht op het stimuleren van recreatie, wat ondersteund wordt door de Brabantse streekmanagers.